Có 1 kết quả:

đòi
Âm Nôm: đòi
Tổng nét: 14
Bộ: tâm 心 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶丨フ丨丶ノ一ノフノノノ丶
Unicode: U+2288A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đòi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đòi hỏi, đòi nợ; đòi cơn ; học đòi