Có 2 kết quả:

cỡgở
Âm Nôm: cỡ, gở
Tổng nét: 18
Bộ: tâm 心 (+15 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶丨ノ丨一一一フ丨フ一一一ノ丶一一丨
Unicode: U+2292B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/2

cỡ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mắc cỡ

gở

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quái gở