Có 1 kết quả:

cổng
Âm Nôm: cổng
Unicode: U+22A5B
Tổng nét: 14
Bộ: hộ 戶 (+10 nét)
Hình thái: ⿸
Nét bút: 丶フ一ノ一丨一丨フ一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

cổng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cổng tre, cổng chào, cổng rả, cổng tán