Có 1 kết quả:

mướn
Âm Nôm: mướn
Tổng nét: 23
Bộ: hộ 戶 (+19 nét)
Hình thái: ⿰⿸
Nét bút: 丶フ一ノノ丨丶一一一丨一丨フ一一丨フ丨丨一フ丶
Unicode: U+22A64
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mướn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thuê mướn, làm mướn