Có 1 kết quả:

tháy
Âm Nôm: tháy
Unicode: U+22AAF
Tổng nét: 7
Bộ: thủ 手 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一ノ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tháy

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tháy trộm (móc trộm)