Có 1 kết quả:

nâng
Âm Nôm: nâng
Unicode: U+22AB2
Tổng nét: 7
Bộ: thủ 手 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一ノフノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nâng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tay nâng ngang mày