Có 1 kết quả:

xáo
Âm Nôm: xáo
Unicode: U+22ADA
Tổng nét: 8
Bộ: thủ 手 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨一一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xáo

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xáo trộn, xáo măng, xào xáo