Có 2 kết quả:

vọmvụm
Âm Nôm: vọm, vụm
Unicode: U+22B77
Tổng nét: 10
Bộ: thủ 手 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨一丶一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

vọm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vọm lại

vụm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vụm hai bàn tay lại