Có 1 kết quả:

ngón
Âm Nôm: ngón
Unicode: U+22BE5
Tổng nét: 10
Bộ: thủ 手 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨丨一一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngón

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngón tay; ngón nghề