Có 1 kết quả:

phũ
Âm Nôm: phũ
Unicode: U+22C3A
Tổng nét: 12
Bộ: thủ 手 (+9 nét)
Hình thái: ⿰具
Nét bút: 一丨一ノフ丨フ一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phũ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phũ phàng