Có 1 kết quả:

đánh
Âm Nôm: đánh
Unicode: U+22C4F
Tổng nét: 12
Bộ: thủ 手 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丶一一一丨フ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đánh

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đánh ghen; đánh nhau; đánh chén