Có 1 kết quả:

đơm
Âm Nôm: đơm
Unicode: U+22CA0
Tổng nét: 13
Bộ: thủ 手 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一一丨丨一一一丶フノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

đơm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đơm đó