Có 1 kết quả:

cấu
Âm Nôm: cấu
Unicode: U+22CB1
Tổng nét: 14
Bộ: thủ 手 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一一丨一一丨丨一丨フ丨一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

cấu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cấu véo