Có 1 kết quả:

ngón
Âm Nôm: ngón
Tổng nét: 13
Bộ: thủ 手 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一一丨一丨丨フ丨一一ノフ
Unicode: U+22D1D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngón

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngón tay; ngón nghề