Có 1 kết quả:

choảng
Âm Nôm: choảng
Tổng nét: 16
Bộ: thủ 手 (+13 nét)
Nét bút: 一丨一丶丶一ノ丨丶一一一丨一一丨
Unicode: U+22DA5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

choảng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

choảng nhau