Có 1 kết quả:

ãm
Âm Nôm: ãm
Unicode: U+22DBD
Tổng nét: 15
Bộ: thủ 手 (+12 nét)
Nét bút: 一丨一フ丨ノ丶丶ノノ丨一フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ãm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ấm áp