Có 2 kết quả:

giâmtrúm
Âm Nôm: giâm, trúm
Unicode: U+22E7D
Tổng nét: 21
Bộ: thủ 手 (+18 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一ノ一丶ノ一丶一フノフ一フノフ丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

giâm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giâm cành

trúm

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

cái trúm (đồ đan bằng tre để bắt lươn)