Có 1 kết quả:

vuông
Âm Nôm: vuông
Tổng nét: 12
Bộ: phương 方 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶一フノノ丶一丨フ一丨丨
Unicode: U+23107
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vuông

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vuông tròn, vuông thành