Có 1 kết quả:

vuông
Âm Nôm: vuông
Tổng nét: 15
Bộ: phương 方 (+11 nét)
Hình thái: ⿰𠂉
Nét bút: 丶一フノノ一ノフノ丨フ一丨一丶
Unicode: U+23116
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vuông

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vuông vắn