Có 1 kết quả:

bóng
Âm Nôm: bóng
Unicode: U+23216
Tổng nét: 12
Bộ: nhật 日 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一一一ノ丶一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bóng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đứng bóng; bóng lộn