Có 1 kết quả:

đêm
Âm Nôm: đêm
Unicode: U+23218
Tổng nét: 12
Bộ: nhật 日 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一丶一ノ丨一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đêm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đêm hôm