Có 1 kết quả:

chếch
Âm Nôm: chếch
Unicode: U+23272
Tổng nét: 14
Bộ: nhật 日 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一ノ丨丶一一一丨一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chếch

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chênh chếch