Có 1 kết quả:

nôi
Âm Nôm: nôi
Tổng nét: 15
Bộ: nhật 日 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一丨一ノ丨丶一一一丨一
Unicode: U+2328C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nôi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nắng nôi