Có 1 kết quả:

ngừ
Âm Nôm: ngừ
Unicode: U+23298
Tổng nét: 15
Bộ: nhật 日 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一ノフ丨フ一丨一丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngừ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngần ngừ