Có 1 kết quả:

dịp
Âm Nôm: dịp
Tổng nét: 16
Bộ: nhật 日 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一丨丨一丨丨一フ一丨ノ丶
Unicode: U+232D1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 3

1/1

dịp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dịp may; nhân dịp