Có 1 kết quả:

ngoặt
Âm Nôm: ngoặt
Unicode: U+23334
Tổng nét: 10
Bộ: nhật 日 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨丨一ノフ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngoặt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngoặt ngoẹo