Có 2 kết quả:

quắpquặp
Âm Nôm: quắp, quặp
Tổng nét: 9
Bộ: nhật 日 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨丨一ノフ丶
Unicode: U+23335
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

quắp

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

co quắp

quặp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quặp vào