Có 1 kết quả:

hết
Âm Nôm: hết
Unicode: U+2334A
Tổng nét: 15
Bộ: nhật 日 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一ノフノ丶フフ一ノ丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hết

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hết tiền; hết mực, hết lòng