Có 1 kết quả:

đón
Âm Nôm: đón
Tổng nét: 11
Bộ: mộc 木 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶一フ丨フ丶フ丶
Unicode: U+2351D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 1

1/1

đón

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)