Có 1 kết quả:

xới
Âm Nôm: xới
Tổng nét: 12
Bộ: mộc 木 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶ノ丨ノフ丶ノフ丶
Unicode: U+23522
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 1

1/1

xới

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xới đất