Có 1 kết quả:

ngộc
Âm Nôm: ngộc
Unicode: U+23523
Tổng nét: 12
Bộ: mộc 木 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一丨ノ丶一一丨一丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngộc

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lộc ngộc, ngộc nghệch