Có 1 kết quả:

hồng
Âm Nôm: hồng
Tổng nét: 13
Bộ: mộc 木 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶フフ丶丶丶丶一丨一
Unicode: U+23598
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hồng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)