Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 14
Bộ: mộc 木 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶丨丨一丨ノ丶一丨丶
Unicode: U+235F1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thấp lè tè