Có 1 kết quả:

đồ
Âm Nôm: đồ
Tổng nét: 14
Bộ: mộc 木 (+10 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶ノノ丨一丨一丨一ノ丶
Unicode: U+2360A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đồ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đồ gỗ