Có 1 kết quả:

ngay
Âm Nôm: ngay
Tổng nét: 13
Bộ: chỉ 止 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶フ丨フ一一一一丨一丨一
Unicode: U+2398D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngay

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngay thẳng