Có 1 kết quả:

giêng
Âm Nôm: giêng
Unicode: U+23993
Tổng nét: 14
Bộ: chỉ 止 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丨一丨一丨フ一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giêng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tháng giêng