Có 1 kết quả:

đao
Âm Nôm: đao
Unicode: U+23C7C
Tổng nét: 5
Bộ: thuỷ 水 (+2 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đao

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lao đao