Có 1 kết quả:

nhớp
Âm Nôm: nhớp
Unicode: U+23C7F
Tổng nét: 5
Bộ: thuỷ 水 (+2 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhớp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhớp nhúa