Có 1 kết quả:

dẫy
Âm Nôm: dẫy
Tổng nét: 6
Bộ: thuỷ 水 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一フ一フ
Unicode: U+23C86
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

1/1

dẫy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đầy rẫy