Có 1 kết quả:

hụp
Âm Nôm: hụp
Tổng nét: 9
Bộ: thuỷ 水 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一フノフノフノ
Unicode: U+23D1A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hụp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hì hụp