Có 2 kết quả:

ọc
Âm Nôm: , ọc
Tổng nét: 11
Bộ: thuỷ 水 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一一ノ丨フ一一フ丨
Unicode: U+23E59
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ọ ẹ

ọc

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ọc ạch, đầy ọc