Có 1 kết quả:

kênh
Âm Nôm: kênh
Tổng nét: 14
Bộ: thuỷ 水 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一ノフ一一一フフフ一丨一
Unicode: U+23EFD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

kênh

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kênh nước