Có 2 kết quả:

xọpxợp
Âm Nôm: xọp, xợp
Tổng nét: 14
Bộ: thuỷ 水 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一一丨一丶ノ一一丨ノフ丶
Unicode: U+23F33
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 15

1/2

xọp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xọp xuống; lọp xọp

xợp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)