Có 1 kết quả:

ngấu
Âm Nôm: ngấu
Tổng nét: 14
Bộ: thuỷ 水 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一一ノ丨フ一一一ノ丶ノ丨
Unicode: U+23F40
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngấu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mắm ngấu