Có 1 kết quả:

xối
Âm Nôm: xối
Tổng nét: 15
Bộ: thuỷ 水 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一ノ一一フノ一一フノ一一フ
Unicode: U+23FBD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xối

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xối nước