Có 1 kết quả:

bớt
Âm Nôm: bớt
Unicode: U+24059
Tổng nét: 17
Bộ: thuỷ 水 (+14 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨一ノ丶丶丶一一ノ一丨フ一フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bớt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bớt thuế