Có 2 kết quả:

dấntrấn
Âm Nôm: dấn, trấn
Unicode: U+240AA
Tổng nét: 18
Bộ: thuỷ 水 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一一丶フ丨丶丶丶丶一ノ一一フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

dấn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dấn bước, làm dấn lên

trấn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trấn nước (dìm cho chết)