Có 1 kết quả:

mương
Âm Nôm: mương
Tổng nét: 19
Bộ: thuỷ 水 (+16 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一丨フ一一一一丨丨一丨フ丨ノ丶ノ丶
Unicode: U+240DE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 1

1/1

mương

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mương nước