Có 1 kết quả:

giết
Âm Nôm: giết
Unicode: U+2410C
Tổng nét: 20
Bộ: thuỷ 水 (+17 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨一ノノ一丨丶丶一一ノ一丶ノノ丶フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giết

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giết chết, giết hại