Có 2 kết quả:

dấndẫn
Âm Nôm: dấn, dẫn
Unicode: U+24131
Tổng nét: 21
Bộ: thuỷ 水 (+18 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶丶一ノ丶一一丨丶ノ一一丨丨フ一一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

dấn

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

dấn bước, làm dấn lên

dẫn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)